Brannsikre bolig

brannsikre bolig

Sørg for en brannsikker bolig:

Når sjekket du sist det elektriske anlegget? Mange glemmer at dette må vedlikeholdes og fornyes, i takt med økt strømforbruk og slitasje. Feil på elektriske anlegg forårsaker årlig rundt 10 000 branner eller branntilløp i Norge.

Mer elektrisk utstyr og stadig større strømbelastning fører til at faren for brann øker, særlig i eldre boliger. Legger vi til at norske husholdninger bruker svært mye energi sammenlignet med våre naboland, er det kanskje ikke til å undres over at det brenner mer i Norge enn i land det er naturlig å sammenligne seg med. Det viser seg nemlig at det er nær sammenheng mellom strømforbruk og risiko for boligbranner.

Slik unngår du brann eller personskader:

Farlig PVC-gass

Men også her gjøres det framskritt. Teknisk Ukeblad meldte nylig at en sivilingeniørstudent ved NTNU har funnet ut at PVC-gassen som utvikles ved varmegang er med på å øke risikoen for brann. PVC-gassen omdannes nemlig til saltsyre. 

Dette fører i sin tur til at kontaktene korroderer, noe som gir enda dårligere kontakt, økt varmegang og dermed enda større brannrisiko. Problemet med varmegang i ledninger, eller korrosjon i kontakter, er selvfølgelig at begge deler er vanskelig å oppdage. Kontakter og koblinger ligger ofte skjult, og de færreste tenker i det hele tatt over at dette kan være et problem. 

Hvis det er lenge siden noen har gått over det elektriske anlegget ditt, bør du ta kontakt med en autorisert elektroinstallatør, som raskt kan avdekke farlige punkter.

De trivielle brannene

Mange husbranner har imidlertid mer trivielle årsaker og skyldes skjødesløshet eller glemsomhet. Kokeplater som ikke blir slått av etter bruk og kjeler som tørrkoker, er klassiske eksempler. Er du riktig uheldig kan varmen fra en kokeplate du har glemt å slå av føre til at fettet i viften over komfyren antennes.

Elektriske apparater som strykejern, hårtørrer, brødrister og kaffetrakter kan også bli farlige brannfeller. De er som regel utstyrt med termostat, men hvis den går i stykker, kan temperaturen på kort tid øke kraftig og forårsake brann. Så slå av etter bruk, og trekk ut støpselet.

 Ovner som kommer for nær brennbare materialer som møbler eller gardiner, er også en vanlig brannårsak.

Bruk av skjøteledninger og løse ekstrakontakter er farlig. En elektroinstallatør kan montere flere faste stikkontakter hos deg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ring oss nå

Tilbud / Befaring

Privatperson / bedrift?:

Område:

Tjeneste:

Tilbud / Befaring