​Internkontroll

​For virksomheter er det krav om dokumenterte rutiner som viser at el-sikkerheten er ivaretatt. Dette er hjemlet i arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg krever at eier og bruker av el-anlegg holder anlegget i orden og bruker godkjent elektroentreprenør ved arbeid i anlegget.

​Det er ikke alltid lett å ha oversikt over hva som kreves for å få laget et system som både er brukervennlig og som tilfredsstiller interne og offentlige krav.
Vi utfører El-sjekk/Internkontroll av elektriske anlegg!
Sikkerhet
En avtale med oss om regelmessige kontroller av det elektriske anlegget, sørger for at feil og mangler blir oppdaget.
Ved å vedlikeholde det elektriske anlegget reduseres faren for brann og personskader betraktelig. Etter utført kontroll skriver vi en rapport hvor eventuelle feil og mangler står oppført. Vi fører også på eventuelle utbedringer som vi anbefaler kunden å utføre.
Rabatt
En internkontroll avtale med oss vil gi rabatt på forsikringen hos de fleste av forsikringsselskapene.
Autorisasjon
Tidligere hadde vi kurs for å være godkjente kontrollører for Gjensidige og Sparebank1 sine kunder. Dette er nå erstattet med Nemko kurs med tilhørende eksamen. Vi har Nemko godkjente kontrollører.

Intervall
Det skal utføres en årlig visuell kontroll, som kan utføres av oss, eller kunden. Vi har skjemaer som kan benyttes.
Internkontroll i bolighus og leiligheter utføres hvert 5. år.
Internkontroll på gårdsbruk, bedrifter, butikker og lignende, utføres hvert 3. år.
Vi holder en oppdatert oversikt over når neste kontroll skal utføres, og kontakter kundene nær det er tid for neste kontroll.
Krav
Det er krav til at bedrifter skal ha et fungerende internkontroll system på sitt elektriske anlegg. Som oftest løses dette ved å inngå en avtale om internkontroll med oss som er et auorisert elektroinstallatør firma.

Få tilbud

Motta tilbud

Ønsker du å ringe?
TLF: +47 21 98 47 09

Motta tilbud

Ring oss nå

Tilbud / Befaring

Privatperson / bedrift?:

Område:

Tjeneste:

Tilbud / Befaring