El-Sjekk/Internkontroll

Vi utfører El-sjekk/Internkontroll av elektriske anlegg!
Sikkerhet
En avtale med oss om regelmessig kontroll av det elektriske anlegget, vil avdekke eventuelle feil og mangler.
Etter utført kontroll, lager vi en rapport hvor feil og mangler kommer frem, Vi fører også på forslag til utrbedringer som vi anbefaler. Et vedlikeholdt elektrisk anlegg reduserer risikoen for brann og personskader.

Rabatt
Ennternkontroll avtale med oss, vil gi rabatt på forsikringen hos de fleste forsikringsselskaper.

Intervall
Visuell kontroll ab det elektriske anlegget skal utføres årlig. Den kan utføre av oss, eller av kunden. Vi har gratis skjemaer som kan benyttes. I bolighus og leiligheter utføres kontrollen hvert 5. år. På gårdsbruk, butikker, næring eg lignende, utføres kontrollen hvert 3. år.

Krav
Det er et krav til at bedrifter skal ha et fungerende internkontrollsystem som omfatter det elektriske anlegget. Som oftest løses dette ved å inngå en internkontroll avtale med et autorisert elektroentrepenørfirma som oss.

Nødlys
En internkontroll avtale kan også omfatte nødlysanlegget. Det skal skiftes lyskilder(litt avhengig av typen), se at de lyser og utføres batteritest av anlegget.

Pris
Vi utfører de fleste av disse kontrollene etter medgått tid, men vi gir også overslag eller fast pris hvis det er ønskelig.

Klikk her om du vill lese om Brannforebyggende el-kontroll

Elektriker Oslo

Vi tilbyr et bredt spekter av elektrisitetstjenester i hele Oslo. Vi tilbyr våre tjenester til både privatpersoner, kommuner og selskaper. Hvis du vil bestille elektriker eller få et avgiftsfritt tilbud, kan du lese mer omeltjenestene våres her

Få tilbud

Motta tilbud

Ønsker du å ringe?
TLF: +47 21 98 47 09

Motta tilbud

Ring oss nå

Tilbud / Befaring

Privatperson / bedrift?:

Område:

Tjeneste:

Tilbud / Befaring