Huskjøper – sjekk el-anlegget!

huskjøper

Det er en rekke ting du må passe på når du skal kjøpe hus. Er det vannskader på badet? Er taket tett? Er det fukt i kjelleren? Dette er forhold de fleste huskjøpere er oppmerksomme på. Når det gjelder det elektriske anlegget, derimot, er det mange som slurver, både på kjøper- og selgersiden.

Den såkalte avhendingsloven fra 1993 gir selger av fast eiendom et utvidet ansvar for skjulte feil og mangler på boligen. Og erfaringene viser at nettopp dårlige elektriske installasjoner er gjengangere i klagesaker etter boligbytte.

    – Ta en profesjonell el-entreprenør med på råd når du selger eller kjøper hus. På den måten kan du unngå mange ubehageligheter.

En el-ekspert vil raskt kunne avdekke eventuelle mangler på det elektriske anlegget. Det kan både være snakk om dårlig vedlikehold og at anlegget ikke er riktig dimensjonert i forhold til utnyttelsen.

 

Sikringsskapet er hjertet

– Jeg sjekker alltid først sikringsskapet, eller tavla. Den er hjertet i ethvert elektrisk anlegg. Den forteller det meste om tilstanden til elinstallasjonene i huset, og der vil en profesjonell el-entreprenør se symptomene hvis noe ikke er helt som det skal.

    – Der fremgår det hvor mange kurser anlegget har, størrelsen på inntaket – og om det er riktig dimensjonert. Dersom det er snakk om et eldre hus, vil vi kunne si om el-anlegget er skikkelig vedlikeholdt og om det tilfredsstiller kravene til strømforbruket som en moderne husholdning stiller.

    – Du kan også som huskjøper selv ta kontakt med el-verket på stedet, for å få opplysninger om det forefinnes gjenstående rapporter. En slik rapport lages når el-verket har vært på kontroll og funnet feil som må rettes opp. Hvis opprettingen ikke er blitt gjort, snakker vi om «gjenstående rapporter».

Varmgang er livsfarlig

En svært vanlig mangel som en slik rapport påpeker er jordfeil, som vi skrev om i forrige utgave. Med stadig flere strømkrevende artikler i de tusen hjem, er det heller ikke uvanlig at anlegget er underdimensjonert. Dette kan føre til varmgang i anlegget, noe som kan forårsake brann.

    – En indikasjon på feil dimensjonering kan være varmgang i sikringsskapet. Dette kan sjekkes ved at du en dag med høyt strømforbruk kjenner på sikringene om de er «unormalt» varme.

    – El-entreprenøren kan på stedet antyde hva det vil koste å oppjustere anlegget, og du kan be om et skriftlig tilbud på jobben.

Tidligere var det slik at e-verkene, med noen års intervaller, foretok kontroll av el-anlegget i alle boliger. Dette er i ferd med å forandre seg. I dag er huseier selv ansvarlig for denne kontrollen. Vi tilbyr denne tjenesten til en rimelig penge.

    – Dette vil være en vel anvendt investering. Vi vet at mer enn 25 prosent av alle boligbranner skyldes feil på elektriske installasjoner. Dette bør få alle til å innse viktigheten av å sjekke nøye og foreta de nødvendige oppjusteringer.

Brannsikre bolig

brannsikre bolig
brannsikre bolig

Sørg for en brannsikker bolig:

Når sjekket du sist det elektriske anlegget? Mange glemmer at dette må vedlikeholdes og fornyes, i takt med økt strømforbruk og slitasje. Feil på elektriske anlegg forårsaker årlig rundt 10 000 branner eller branntilløp i Norge.

Mer elektrisk utstyr og stadig større strømbelastning fører til at faren for brann øker, særlig i eldre boliger. Legger vi til at norske husholdninger bruker svært mye energi sammenlignet med våre naboland, er det kanskje ikke til å undres over at det brenner mer i Norge enn i land det er naturlig å sammenligne seg med. Det viser seg nemlig at det er nær sammenheng mellom strømforbruk og risiko for boligbranner.

Slik unngår du brann eller personskader:

Farlig PVC-gass

Men også her gjøres det framskritt. Teknisk Ukeblad meldte nylig at en sivilingeniørstudent ved NTNU har funnet ut at PVC-gassen som utvikles ved varmegang er med på å øke risikoen for brann. PVC-gassen omdannes nemlig til saltsyre. 

Dette fører i sin tur til at kontaktene korroderer, noe som gir enda dårligere kontakt, økt varmegang og dermed enda større brannrisiko. Problemet med varmegang i ledninger, eller korrosjon i kontakter, er selvfølgelig at begge deler er vanskelig å oppdage. Kontakter og koblinger ligger ofte skjult, og de færreste tenker i det hele tatt over at dette kan være et problem. 

Hvis det er lenge siden noen har gått over det elektriske anlegget ditt, bør du ta kontakt med en autorisert elektroinstallatør, som raskt kan avdekke farlige punkter.

De trivielle brannene

Mange husbranner har imidlertid mer trivielle årsaker og skyldes skjødesløshet eller glemsomhet. Kokeplater som ikke blir slått av etter bruk og kjeler som tørrkoker, er klassiske eksempler. Er du riktig uheldig kan varmen fra en kokeplate du har glemt å slå av føre til at fettet i viften over komfyren antennes.

Elektriske apparater som strykejern, hårtørrer, brødrister og kaffetrakter kan også bli farlige brannfeller. De er som regel utstyrt med termostat, men hvis den går i stykker, kan temperaturen på kort tid øke kraftig og forårsake brann. Så slå av etter bruk, og trekk ut støpselet.

 Ovner som kommer for nær brennbare materialer som møbler eller gardiner, er også en vanlig brannårsak.

Bruk av skjøteledninger og løse ekstrakontakter er farlig. En elektroinstallatør kan montere flere faste stikkontakter hos deg.

Hva om bilen din ikke hadde speedometer?

Å måle effekt og bruk kan gi mer enn bare oversikt og trygghet – det kan gi deg store gevinster.

Se for deg at bilen din mangler speedometer og andre instrumenter som måler hvor fort du kjører, turtallet på motoren, hvor mye drivstoff du bruker, motortemperaturen og oljenivå.

Da blir det fort spennende hver gang du ruller inn på en bensinstasjon. Kunne jeg ha brukt mindre bensin? Har jeg nok olje?  Hvor mye kommer dette til å koste meg?

Slik er det også for næringsbygget ditt dersom du ikke har et energioppfølgingssystem (EOS). Med EOS får du som byggeier gjennom god oversikt trygghet på din energibruk og det kommer ingen ubehagelige overraskelser når strømregningen kommer.

Og med god innsikt i hvordan ditt bygg bruker energi, kan vi gå inn og justere driften slik at du bruker mindre – noe både lommeboka og miljøet setter pris på.

Energiingeniører med topp kompetanse ser raskt enkle grep som kan gjøre store forskjeller for ditt bygg. Uten større investeringer har mange bygg potensiale til å kutte mellom 10 og 15 prosent av energibruken.

Her i Skikkelig Elektriker Oslo har vi et sterkt fagmiljø og ansatte som ikke bare påpeker utfordringene ved ditt næringsbygg, men vi hjelper deg også med å utbedre ditt anlegg og drifte det optimalt videre.

Nå er det slik at din speedometerløse bil aldri ville blitt EU-godkjent. Med klimautfordringene vi møter i dag, har vi alle et ansvar for å redusere energibruken og bidra til at vi blir et lavutslippssamfunn. Vi mener at EOS bør bli en del av en slags EU-godkjenning for ditt næringsbygg i fremtiden.

Vi sørger for at ditt bygg kjører effektivt i riktig hastighet med vårt speedometer.

Kjører du elbil? Du vet vel at vi installerer elbilladere til meget gode priset

Ring oss nå

Tilbud / Befaring

Privatperson / bedrift?:

Område:

Tjeneste:

Tilbud / Befaring