Brannsikring Oslo - Brannsikre hjemmet ditt!

Dessverre opplever vi ofte uønskede situasjoner som brann og tyveri, som i verste fall kan få fatale følger. Vi har derfor alliert seg med kvalitets leverandøren, for å kunne tilby alarm systemer tilpasset dine behov.

Hvordan brannsikre hjemmet ditt?

Brann er en trussel mot alle. Brann kan slå til hvor som helst og når som helst og tar årlig livet av ca. 70 mennesker. Røkvarslere er den billigste og en av de enkleste metodene å sikre et hjem på. Man bør ha flere røkvarslere slik at en brann kan detekteres på et tidlig tidspunkt. Seriekoblede røykvarslere eller en brannsentral gjør varslingen optimal. 

Dette betyr at hele boligen varsles selv med ett branntilløp. Tidlig oppdagelse av brannen kan gi en raskere evakuering av boligbebyggelse og mulighet for deg og brannvesenet til å redusere skadene. Husk det er røyken som tar liv ved brann.

Vi hjelper deg!

Er det elektriske anlegget i huset ditt brannsikkert? Er det feil på noen av de elektriske apparatene? Kontakt oss for en uforpliktende gjennomgang av ditt anlegg og et pristilbud på det han mener du bør gjøre.

Elektriske feil på topp​

Nytt tallmateriale avslører at så mye som halvparten av alle branner skyldes elektriske feil, dårlig vedlikehold eller feil bruk av elektriske apparater. 

Disse forhold har inntatt årsakstoppen for bygningsbranner i Norge, mens «bar ild» tidligere sto for flesteparten av branntilfellene. Årlig utbetaler forsikringsselskapene ca. 600 millioner kroner for branner forårsaket av elektrisitet. Nå vil blant andre Direktoratet for Brann- og Eksplosjonsvern (DBE) og Produkt- og Elektrisitetstilsynet (PE) starte et fireårig forskningsprosjekt for å kartlegge, analysere og foreslå tiltak for å få ned de høye tallene. 

Fram til konklusjonene fra dette prosjektet foreligger (og så fremt myndighetene bevilger nødvendige forskningsmidler), må vi nøye oss med det som allerede er kjent.

Blant annet vet vi at varmegang i kabler og ledninger er en hyppig årsak til brann. Varmegangen kan skyldes dårlig kontakt i brytere, stikkontakter eller koblingsbokser. Det er imidlertid fortsatt uklart hvorfor dårlig kontakt oppstår

Ring oss nå

Tilbud / Befaring

Privatperson / bedrift?:

Område:

Tjeneste:

Tilbud / Befaring